Zorgprogramma

DOELGROEP

Het Zorgprogramma van ADIC is een laagdrempelig, kortdurend crisisprogramma voor druggebruikers die dringende psychosociale en/of medische begeleiding nodig hebben. 

Het Zorgprogramma richt zich in de eerste plaats tot personen met een verslavingsproblematiek die in een fase verkeren waarin zij nog geen directe, veranderingsgerichte of therapeutische vraag stellen. Het herwinnen van stabiliteit, rust en controle over het eigen functioneren staan bij deze cliënten centraal. De focus ligt bij deze doelgroep dan ook eerder op “verzorgen” dan op “behandelen”.
Voor veel van deze cliënten is een opname in het Zorgprogramma een eerste kennismaking met de residentiële (drug)hulpverlening en vormt mogelijk een springplank naar verdere behandeling of een motivatie tot gedragsverandering. 


In tweede instantie focust het Zorgprogramma zich op druggebruikers die enkel een vraag stellen naar lichamelijke ontwenning. Heel concreet gaat het hier over cliënten die: 

  • Na een succesvolle behandeling toch hervallen in druggebruik en zich via een korte opname willen herpakken. De schade wordt beperkt door tijdig in de hervalketen in te grijpen.
  • Tijdens een lopende behandeling geschorst worden en nood hebben aan een veilige drugvrije omgeving om deze schorsing te overbruggen.
  • Omwille van persoonlijke overtuigingen of culturele verschillen enkel een vraag naar lichamelijke ontwenning stellen.

In de derde plaats richten we ons tot druggebruikers bij wie een taalbarrière het onmogelijk maakt om deel te nemen aan de klassieke, groepsgerichte ontwenningsprogramma’s. Een korte opname met lichamelijke ontwenning in het Zorgprogramma kan voor deze doelgroep een vertrekpunt zijn voor verdere ambulante begeleiding. 

METHODE

Tijdens de opname staan psychisch en fysiek herstel centraal en ligt de nadruk op een individuele benadering. Behandeling gebeurt steeds op vraag en tempo van de cliënt en, indien nodig, met behulp van vervang- of onderhoudsmedicatie. Dit gebeurt in een veilige en drugvrije omgeving met de nodige medische en psychosociale ondersteuning. 

Een verblijf in het Zorgprogramma duurt maximum 7 dagen. Cliënten kunnen tijdens deze periode steeds een beroep doen op een multidisciplinair team voor medische verzorging of psychosociale begeleiding. Op vraag van de cliënt staan wij ook in voor de oriëntatie naar een meer gespecialiseerde vorm van ambulante of residentiële (drug)hulpverlening. 

AANMELDING EN OPNAME

Een opname in het zorgprogramma kan enkel gebeuren na verwijzing door een professionele hulpverlener (straathoekwerker, huisarts, hulpverlener…) die de cliënt telefonisch aanmeldt. Tijdens deze telefonische aanmelding zullen we een aantal relevante domeinen overlopen op basis waarvan er uiteindelijk zal beslist worden of de betreffende cliënt in aanmerking komt voor een opname. Indien uit dit gesprek blijkt dat een opname aangewezen is, proberen we de cliënt nog dezelfde dag op te nemen. Een telefonische aanmelding is mogelijk elke weekdag van 9u tot 20uOpnames vinden plaats van maandag tot vrijdag en duren maximum 7 dagen.

Het Zorgprogramma van Adic kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van de stad Antwerpen.

CONTACT

Zorgprogramma
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
T: 03 206 70 74
M: 0473 36 93 84
koen.jacobs@adicvzw.be