Ambulante begeleiding

VOOR WIE ?

Je kan bij de ambulante module terecht indien je moeilijkheden ondervindt met illegaal druggebruik en/of alcohol en je de nood voelt hier verandering in te brengen. Het kan een eerste kennismaking zijn met ontwenning en begeleiding of het kan een vervolg betekenen na een residentiële module.

De context  is welkom voor informatie, advies of therapie in functie van het herstel van zoon, dochter of partner.

WAT EN HOE ?

We ondersteunen je individueel of samen met je context in je ambitie om clean te worden en hierdoor je levenskwaliteit te verbeteren.
Je eigen leefwereld vormt het uitgangspunt om te leren omgaan met risicofactoren die tot gebruik leiden. Samen zoeken we naar alternatieven om de kans op herval te verminderen.
Ook gedragsverslavingen zoals gamen/gokken/seks kunnen onderwerp van de begeleiding vormen.

Clean worden en blijven is niet altijd evident.

Het uitbouwen van een netwerk, je opnieuw verbonden voelen met mensen die je willen steunen en de weg vinden naar diensten die je kunnen verder helpen, zijn dan ook erg belangrijk. Al wie jou steun kan bieden, wordt betrokken bij de begeleiding, zoals ouders, partner, vrienden, OCMW, tewerkstellingsprojecten...


Concreet bieden we hulp bij:

- uitbouw sociaal netwerk

- leren communiceren met en herstellen van vertrouwen in je context
- bespreekbaar maken van moeilijkheden en emotionele thema’s

- spanningen en conflicten leren hanteren zonder weg te vluchten in middelen

- structureren en plannen van je dagelijkse activiteiten


Van jou verwachten we dat de wens er is om een nuchtere levensstijl uit te bouwen en dat je hiervoor ook de nodige inspanningen levert.


Indien medicatie je kansen vergroot, gebeurt dit in samenspraak met je huisarts. 

Tijdens de intake wordt bekeken wat je hulpvraag is en of wij hier een antwoord op kunnen bieden. Indien een doorverwijzing nodig is, zullen we je hierbij helpen. Indien blijkt dat een ambulant traject  niet haalbaar is, werken we nauw samen met de residentiële modules van ADIC.  Samen wordt dan besproken of een opname op dat moment een betere optie is.

Voor substitutiebehandeling, of wanneer er intensieve medische opvolging nodig is  verwijzen we door naar andere gespecialiseerde centra in het Antwerpse.

Als extra aanbod kan je bij ons terecht indien je voor je opname in ADIC of na je vertrek uit een module toch nog nood hebt aan ambulante zorg. We bekijken samen welke vorm van ondersteuning je kan helpen in je herstel. 
ALGEMEEN

Komen in aanmerking: mensen die wonen, verblijven of werkzaam zijn binnen de regio Antwerpen en zijn districten (Berendrecht, Lillo, Zandvliet, Deurne, Borgerhout, Merksem, Ekeren, Berchem, Wilrijk, Hoboken).

De kostprijs:
 

Ambulant begeleidingstraject : onafhankelijk van het aantal gesprekken

- 50 euro per maand

- 30 euro sociaal tarief is bespreekbaar

Advies / consultaties: 30 euro per gesprek

Intakegesprek: 20 euro

Gesprekken gebeuren steeds op afspraak

De Ambulante begeleiding van Adic kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van de stad Antwerpen.

MEDEWERKERS ZIJN TE BEREIKEN:

 

Ambulante begeleiding
Brugstraat 5
2060 Antwerpen

 

Burton.Vandenbossche@adicvzw.be - 0497/61.31.48

voor aanmeldingen en intakes

Leen.Veldeman@adicvzw.be - 0498/52.16.18

maandag t.e.m. donderdag