Ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders en hun kinderen

DOELGROEP

OP+ is een ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders en hun kinderen.

OP staat voor ontwenningsprogramma. Je komt hier in een veilige en drugvrije omgeving terecht.
De "+" in de naam verwijst naar het feit dat een ouder samen met zijn of haar kinderen (tot ongeveer 6 jaar) in het programma wordt opgenomen. Hoewel het vaak voorkomt dat beide ouders gebruiken, kan slechts één ouder in het OP+ terecht. We nemen met andere woorden geen koppels op. De andere ouder kan zich in dat geval natuurlijk wel aanmelden in een regulier ontwenningsprogramma.

Ook zwangere vrouwen kunnen zich bij OP+ aanmelden.

OP+ richt zich tot drugverslaafde moeders én vaders die zelf (kunnen) instaan voor de zorg van hun kinderen.

DOELSTELLING

Naast ontwenning is het ook de bedoeling om op korte termijn zicht te krijgen op de probleemsituatie waarin je als gezin verkeert. Deze situatie trachten we te stabiliseren. 

Het programma omvat ontwenning, screening, observatie en toeleiding naar verdere hulpverlening. Daarnaast wordt er gewerkt aan je motivatie en aan je ouder-kindrelatie.

 

Een eerste stap in dit proces is het fysiek ontwennen. Je ervaart hoe het is om zonder drugs en alcohol te leven. 


Verder trachten we om samen met jou de situatie van je gezin op medisch, psychisch, pedagogisch, sociaal en administratief gebied te verbeteren. Uiteraard kunnen we niet alles in het beperkte tijdsbestek aanpakken. We bekijken samen wat er in het programma al kan opgenomen worden, wat erna dient te gebeuren en wie je daarbij eventueel kan helpen.

Tijdens de opname leer je veel over jezelf, je kind(eren) en de impact van je druggebruik op het gezin. Verder hechten we veel belang aan het verbeteren van de ouder-kindrelatie en de opvoedingsvaardigheden. De veiligheid en het welzijn van je kind(eren) staan hierbij centraal.

METHODE

Terwijl de kinderen naar de professionele kinderopvang of de kleuterschool gaan, neem je als ouder overdag deel aan een intensief en gestructureerd programma.

 

Je leeft en leert in groep, daarnaast wordt er gekeken naar de noden van jouw specifieke (gezins)situatie. Er is een vaste dag- en weekstructuur die iedereen moet volgen. Er zijn ook duidelijke basisregels en heel wat huisregels.

Misschien weet je niet hoe te beginnen aan een nuchter leven, of hoe je kan starten met aan jezelf te werken. A.h.v. gesprekken, seminaries en opdrachten gaan we hier stap voor stap mee aan de slag. Ook de feedback van de andere groepsleden kan je helpen om bij jezelf stil te staan. Je krijgt een werkboek waarin opdrachten staan, sommige bespreek je individueel, andere tijdens groepsmomenten. Het werkboek is van jou en mag je na de opname mee naar huis nemen.

 

Onze contextwerkers zullen met jou bespreken wie (partner, familie,…) er  bij de behandeling best betrokken wordt en op welke manier. Onze sociale dienst bekijkt wat er tijdens de opname in orde gebracht moet worden en wat er kan wachten.

 

Een ontwenningsprogramma kan een belangrijke stap zijn in het herstelproces, maar is meestal niet de laatste. Samen met jou onderzoeken we wat er nodig is na OP+.  Met jouw toestemming  inviteren we hiervoor zoveel mogelijk betrokken hulpverleners en belangrijke  anderen (partner, ouders,..).  Op die manier proberen we je de kans te geven om te werken aan de onderliggende oorzaken van de drugverslaving. Herintegratie in de samenleving komt zo een stapje dichterbij. Daarnaast is er oog voor wat je gezin nodig heeft en wie je daarbij zou kunnen helpen.

AANMELDING EN OPNAME

Een opname in OP+ duurt gemiddeld 8 à 10 weken.

Een opname wordt steeds voorafgegaan door een telefonische aanmelding en minimum  één intakegesprek met de aangemelde ouder. Wanneer zowel wij als jij zelf hierna denken dat een opname OP+ iets voor jou is, dan ontvang je een onthaalbrochure. Hierin vind je nog extra informatie betreffende de opname, het voorschot e.d..


GRATIS BEELDMATERIAAL

Voor wie werkt met gezinnen onder invloed.
De expertisegroep "Ouders onder invloed" waar OP+/ADIC deel van uitmaakt, stelt beeldmateriaal ter beschikking.
Doel is om de veerkracht bij kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP) te vergroten.
Het materiaal is via deze weg te vinden: 
http://www.http//oudersonderinvloed.info/expertisegroep-ouders-onder-invloed/beeldmateriaal/

CONTACT

OP+ 
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
T: 03 206 70 76
M: 0473 36 82 37
iris.linsen@adicvzw.be


Met de permanente steun van Soroptimist.