Ontwenningsprogramma

DOELGROEP

Het Ontwenningsprogramma (OP) richt zich tot gebruikers van illegale drugs die residentieel willen ontwennen in een veilige en drugvrije omgeving. We staan open voor mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën vanaf 18 jaar. Op indicatie kunnen ook minderjarigen opgenomen worden.

Voor het Ontwenningsprogramma hoef je geen uitgewerkte hulpvraag te hebben. Wat we wel vragen is de bereidheid om te ontwennen en stil te staan bij je situatie.

AANBOD

Het programma bestaat uit twee modules, die elk afzonderlijk kunnen gevolgd worden: Ontwenning en Oriëntatie. Beide modules duren ongeveer 3 à 4 weken. In totaal kunnen we maximum 12 bewoners tegelijk opnemen.

MODULE ONTWENNING

Dit is onze basismodule. De meeste OP-cliënten starten hier hun opname.

 

De eerste doelstelling van deze module is lichamelijke ontwenning. Bij opname kom je eerst op de Onthaalkamer terecht, een ruimte apart van de groep waar je fysiek op je plooi kan komen en het eerste stuk van je ontwenning kan doormaken. Waar nodig wordt dit ondersteund met medicatie. Doorgaans duurt dit verblijf in de Onthaalkamer slechts enkele uren of hooguit één nacht. De begeleiding bekijkt samen met jou wanneer je klaar bent om naar de groep te gaan.

Ook na de Onthaalkamer blijft je ontwenning een belangrijk aandachtspunt. De groep en de begeleiding zullen je ondersteunen om de moeilijke momenten door te komen. Je staat tijdens deze ontwenningsfase onder voortdurende medische supervisie. Fysiek herstel staat erg centraal in deze opname: er wordt (bijna) dagelijks gesport, en ook op de afdeling zelf is er gelegenheid om gebruik te maken van onze fitnesstoestellen.

Crisisopvang: Mensen zetten de stap naar opname vaak omdat ze door hun druggebruik in een crisissituatie terechtgekomen zijn (medisch, financieel, administratief, familiaal…). Misschien is dat ook bij jou het geval. Tijdens de opname zal er daarom heel wat aandacht naar je actuele situatie gaan. De sociale dienst zal je helpen om een aantal noodzakelijke administratieve zaken weer in orde te krijgen (ziekteverzekering, inkomen..). De groepsbegeleiding zal naar je verhaal luisteren en samen met jou uitzoeken hoe je je situatie het best kan aanpakken. Je krijgt ook de kans om wekelijks je partner en/of familie uit te nodigen, waardoor er ruimte is om ook met hen van gedachten te wisselen over wat er buiten allemaal misliep. Ook op andere vlakken bieden we ondersteuning: medisch, juridisch, emotioneel.. Vanzelfsprekend kunnen we op die korte tijd niet alles oplossen: de begeleiding zal daarom samen met jou bekijken wat noodzakelijk is en wat kan wachten tot later.

 

Herstel dagelijkse leefstructuur: Door langdurig druggebruik verwaarlozen mensen vaak hun dagelijkse leefstructuur: ze slapen overdag of zijn soms dagenlang wakker, eten onregelmatig, enz.. Tijdens de opname werken we aan een herstel van dit leefritme. Het programma kent daarom een sterk gestructureerd dag- en weekverloop waaraan iedereen verplicht deelneemt. Deze duidelijke structuur helpt jou om op korte tijd opnieuw een gezond leefritme te vinden. Het kan zijn dat deze dagstructuur bij het begin van de opname nog te moeilijk is voor jou: de begeleiding en de arts zullen samen met jou bekijken wat haalbaar is en zullen, waar nodig, extra rustmomenten voorzien.

Pretherapie
: Vaak is een opname op het OP slechts een eerste stap in een veel langer traject. Misschien is het voor jou zelfs een eerste ervaring met (residentiële) hulpverlening. Daarom is pre-therapie een belangrijke doelstelling van deze module: we laten je kennismaken met wat hulpverlening kan bieden en proberen je voor te bereiden op eventuele verdere zorg nadien. 

·         Probleeminzicht: Tijdens de opname sta je stil bij je druggebruik: hoe is het ooit begonnen? Hoe is het zover kunnen komen? En wat heeft mijn druggebruik teweeggebracht in mijn leven? En dat van mijn omgeving? Durf ik onder ogen te zien dat ik een drugprobleem heb? Je zal tijdens je opname enkele opdrachten krijgen die jou helpen om hierbij stil te staan. Ook de groepsgesprekken en de seminaries die je hier zal bijwonen zullen hierbij een hulp zijn.

·         Aandacht voor gedrag: Langdurig druggebruik verandert je als persoon. Vaak raken mensen meer en meer op zichzelf gericht en hebben ze bijvoorbeeld moeite om geduld uit te oefenen, om rekening te houden met anderen, om drugvrij met spanningen of frustraties om te gaan… Op de afdeling zijn er heel wat huisregels die jou zullen helpen om opnieuw clean te leren samenleven met anderen. Wanneer je gedrag stelt dat het dagelijks samenleven in groep bemoeilijkt zal je hier door de groep of de begeleiding op aangesproken worden. Samen zoeken we dan naar andere manieren om te reageren. Zo kan je hier op een veilige manier experimenteren met nieuw gedrag dat later buiten ook van pas zal komen.

·         Proeven van hulpverlening: het aanbod op de afdeling is zeer ruim: naast groepsgesprekken met medebewoners zijn er ook individuele gesprekken met de begeleiding. Er zijn ook seminaries en non-verbale therapiemomenten (bv relaxatie, mindfulness). Op die manier kan je kennismaken met verschillende therapievormen en kan je zelf ervaren wat voor jou het beste werkt.

Motivatieversterking: Wanneer je nuchter wordt lijken de problemen aanvankelijk soms alleen maar groter te worden. Zonder drugs komt de realiteit plots op je af en lijkt het bij momenten onbegonnen werk om dit aan te pakken. Daarom vinden we het belangrijk dat je in de loop van de opname aan zelfvertrouwen wint. Doorheen die zes weken zal je merken dat je er lichamelijk sterk op vooruitgaat. Ook emotioneel zal je sterker staan. Je zal in deze opname een aantal taken en opdrachten aanpakken die in het begin misschien moeilijk lijken, maar die je achteraf veel voldoening zullen geven. Die opdrachten helpen jou om opnieuw in je eigen mogelijkheden te geloven en te ondervinden dat behandeling iets is waar je deugd van kan hebben.

Relatie met je omgeving: Door druggebruik komt de relatie met je naaste omgeving vaak erg onder druk te staan. Er is heel wat wederzijds onbegrip en er zijn veel spanningen. Een opname kan een goede aanleiding vormen om deze relaties te herstellen. We vinden het ook belangrijk dat de familie/partner tijdens de opname de kans heeft om hun idee over de toekomst te laten horen. Indien jij hiermee akkoord gaat zullen onze contextwerkers jouw omgeving uitnodigen voor begeleidde contextgesprekken.

Daarnaast is er wekelijks op dinsdag een gezamenlijke bezoekavond waar jij zelf mensen uit je omgeving kan uitnodigen. Bewoners met (jonge) kinderen hebben de mogelijkheid om iedere week een extra kindbezoek te plannen.

 

Na deze module Ontwenning kan je ervoor kiezen om het programma af te ronden en je leven buiten terug op te pakken. Misschien heb je het gevoel dat je daar nog niet klaar voor bent en heb je een vraag naar voortgezette begeleiding. In dat geval kan je ervoor kiezen om ook de module Oriëntatie te doen.

 

MODULE ORIENTATIE

In deze module zoeken we samen met jou uit op welke vlakken jij graag verdere ondersteuning zou hebben en gaan we op zoek naar een geschikte vervolgbehandeling.

 

We maken eerst en vooral de inventaris op van al jouw levensdomeinen: op welk vlakken loopt het momenteel goed in jouw leven? En op welke vlakken zou je graag verandering zien? We vertalen dit in concrete werkdoelen: wat wil ik aanpakken in mijn leven?

 

We brengen tijdens deze opname zoveel mogelijk informatie samen: groepsobservaties, verslaggeving van vorige behandelaars, informatie vanuit de contextwerking, enz… Al die elementen moeten helpen om jouw situatie zo goed mogelijk in te schatten om zo een gepast behandelingsadvies te kunnen geven.

 

We laten je ook kennismaken met verschillende vervolgbehandelingen, waardoor je beter in staat bent om een keuze te maken waar je ook echt achter staat.

 

Ook in deze module proberen we jouw omgeving zo nauw mogelijk te betrekken: hoe zien zij het verder?  Wat willen zij graag zien veranderen? Opnieuw zal de contextwerker je voorstellen om hier contextgesprekken rond te organiseren.

 

In deze module krijg je ook een Individuele Begeleider toegewezen (IB): deze medewerker zal jou door heel dit Oriëntatietraject begeleiden.

 

Eens je je keuze gemaakt hebt kan je van hieruit introductie lopen in je vervolgprogramma. Als het praktisch enigszins kan dan laten we jouw vervolgbehandeling ook liefst aansluiten op je opname hier.


METHODE

Groepsprogrammahet Ontwenningsprogramma is eerst en vooral een groepsprogramma: je leeft er samen met andere bewoners in een leefgroep van maximum 12 mensen.  Deze groep is het belangrijkste element van onze werking. Als groep zijn jullie zelf verantwoordelijk voor de maaltijden en het onderhoud van het huis. Jullie organiseren zelf de sportactiviteiten en nemen een aantal verantwoordelijkheden binnen het programma zelfstandig op. Nieuwe bewoners krijgen een peter of meter toegewezen: dit is een oudere bewoner die hen wegwijs maakt in het programma en erover waakt dat nieuwelingen hun draai vinden in de groep.  

Dit samenleven in groep zal in jouw opname een belangrijke steun vormen. Op moeilijke momenten zal de groep jou helpen om door te zetten. Tegelijk brengt dit samenleven soms ook flink wat spanningen teweeg. Tijdens de groepsmomenten heb je de tijd en de ruimte om hierrond te werken. Je zoekt in groep dan uit hoe je samen verder kan. Op die momenten leer je veel over elkaar, maar vooral ook veel over jezelf. Daardoor geeft de opname jou de kans om nieuw gedrag en nieuwe attitudes aan te leren.

Opdrachten: doorheen je opname zal je een aantal opdrachten krijgen. Sommige hiervan zijn individuele opdrachten, andere zijn groepsopdrachten (bv. om enkele dagen een bepaalde verantwoordelijkheid op te nemen in de groep). Die opdrachten helpen jou om meer zicht te krijgen op jezelf. Ze bieden jou ook de kans om te herontdekken waar je goed in bent.


Structuur: Het Ontwenningsprogramma is sterk gestructureerd. Er is een vaste dag- en weekstructuur die iedereen moet volgen. Er zijn ook duidelijke basisregels en heel wat huisregels. Ook de groep is ingedeeld volgens een bepaalde structuur (keukenploeg, huishoudploeg..). Deze structuur vraagt in het begin misschien wat aanpassing van jou, maar hij biedt ook veel houvast en duidelijkheid. Na verloop van tijd zal je merken dat deze structuur het samenleven in groep ten goede komt.

AANMELDING EN OPNAME

Aanmelding 
Wanneer je een opname op het Ontwenningsprogramma overweegt neem je telefonisch contact op met het Clientonthaal. Zij zullen jou een aantal vragen stellen om in te schatten of een opname op het OP zinvol zou kunnen zijn. Je zal dan gevraagd worden om ons regelmatig terug te bellen tot er plaats is voor een intakegesprek. Mocht aan telefoon blijken dat een opname op onze afdeling niet aangewezen lijkt dan gaan we samen met jou op zoek naar een mogelijk alternatief.

Intake 
Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op jouw situatie. Wanner je partner of familie meekomt krijgen ook zij de gelegenheid om hun verhaal te doen of ons vragen te stellen. Tevens krijg je heel wat uitleg over een opname op het OP. In dit intakegesprek bekijken we meer in detail of je in aanmerking komt voor een opname. In dat geval kom je op de opnamewachtlijst terecht. Zo gauw er een plaats vrijkomt zullen wij jou contacteren voor een concrete opnameafspraak.


Opname 
Bij de opname wordt je verzocht een aantal zaken zeker bij te hebben:
-       Je identiteitskaart
-       150 euro voorschot op de behandelingskosten (te storten – stortingsbewijs voorleggen)
-       Indien mogelijk kleefbriefjes van de mutualiteit

 

CONTACT

OP 
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
T: 03 206 70 72
M: 0473 36 94 86
domien.dedecker@adicvzw.be