Ontwenningsprogramma

DOELGROEP

Het Ontwenningsprogramma richt zich tot gebruikers van illegale drugs die residentieel willen ontwennen in een veilige en drugvrije omgeving. We staan open voor mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën vanaf 18 jaar. Op indicatie kunnen ook minderjarigen opgenomen worden.
Het programma duurt ongeveer 5 tot 6 weken. De maximum capaciteit is 12 bewoners.

DOELSTELLINGEN

De eerste doelstelling is lichamelijke ontwenning. Bij opname kom je eerst op de crisiskamer terecht, een ruimte waar je fysiek op je plooi kan komen en het eerste stuk van je ontwenning kan doormaken. Waar nodig wordt dit ondersteund met medicatie. Ook na de crisiskamer, die meestal 1 of 2 dagen duurt, blijft je ontwenning een belangrijk aandachtspunt. De groep en de begeleiding zullen je ondersteunen om de moeilijke momenten door te komen. Je staat tijdens deze ontwenningsfase onder voortdurende medische supervisie.

Crisisopvang: De stap naar opname wordt vaak gezet omdat mensen door hun druggebruik in een crisissituatie terechtgekomen zijn (medisch, financieel, administratief, familiaal…). Daarom gaat er tijdens de opname heel wat aandacht naar je actuele situatie. De sociale dienst zal je helpen om een aantal noodzakelijke administratieve zaken weer in orde te krijgen (ziekteverzekering, inkomen..). De groepsbegeleiding zal naar je verhaal luisteren en samen met jou uitzoeken hoe je je situatie het best kan aanpakken. Je krijgt ook de kans om wekelijks je partner en/of familie uit te nodigen, waardoor er ruimte is om ook met hen van gedachten te wisselen over wat er buiten allemaal misliep. Ook op andere vlakken bieden we jou ondersteuning: medisch, juridisch, emotioneel.. Vanzelfsprekend kunnen we op die korte tijd niet alles oplossen: de begeleiding zal daarom samen met jou bekijken wat noodzakelijk is en wat kan wachten tot later.

Pretherapie
: Omdat een langdurig drugprobleem meestal niet op enkele weken opgelost is, is de belangrijkste doelstelling van het programma om mensen voor te bereiden op verdere behandeling. Daarom brengen we jou in het Ontwenningsprogramma een aantal inzichten en vaardigheden bij die je nodig hebt om een voortgezette behandeling aan te vatten

  • Je krijgt opnieuw een gezonde dagelijkse leefstructuur, iets wat heel wat mensen door hun druggebruik zijn kwijtgespeeld (dag- en nachtritme, op tijd  opstaan, regelmatig eten, enz…). Het Ontwenningsprogramma is daarom een sterk gestructureerd programma met een duidelijk dag- en weekverloop. Je bent tijdens de opname verplicht om aan alle activiteiten deel te nemen. In het begin vraagt dit heel wat aanpassing, maar na verloop van tijd merk je hoe dit ertoe bijdraagt dat je stilaan maar zeker van je druggebruik herstelt.

  • Gedragscorrectie: Langdurig druggebruik verandert je als persoon. Vaak geraken mensen meer en meer op zichzelf gericht en hebben ze bijvoorbeeld moeite om geduld te oefenen, om rekening te houden met anderen, om drugvrij met spanningen of frustraties om te gaan… Op de afdeling zijn er heel wat huisregels die jou zullen helpen om opnieuw clean te leren samenleven met anderen. Wanneer je gedrag stelt dat het dagelijks samenleven in groep bemoeilijkt zal je hier door de groep of de begeleiding op aangesproken worden. Samen zoeken we dan naar andere manieren om te reageren. Zo kan je hier op een veilige manier experimenteren met nieuw gedrag dat je later buiten ook van pas zal komen.

  • Inzicht in je problematiek en de behandelingsmogelijkheden. Door groepsgesprekken en seminaries willen we jou helpen om inzicht te krijgen in je verslaving. Welke plaats heeft het druggebruik in mijn leven? Wat heeft het (jarenlange) gebruik met mij gedaan? Hoe is het zover kunnen komen? Welke moeilijkheden ondervind ik wanneer ik clean word? Doorheen de opname zal je ook kennis maken met begeleiders en bewoners uit verschillende vervolgbehandelingen. Zij zullen jou komen vertellen hoe die programma’s werken en wat ze er zelf aan gehad hebben. Op die manier krijg je stilaan meer zicht op de behandelingsmogelijkheden die er zijn om jouw situatie aan te pakken.

  • Motivatieversterking: Wanneer je nuchter wordt lijken de problemen aanvankelijk soms alleen maar groter te worden. Zonder drugs komt de realiteit plots op je af en lijkt het bij momenten onbegonnen werk om dit aan te pakken. Daarom vinden we het belangrijk dat je in de loop van de opname aan zelfvertrouwen wint. Doorheen die zes weken zal je merken dat je er lichamelijk sterk op vooruitgaat. Ook emotioneel zal je sterker staan. Je zal in deze opname een aantal taken en opdrachten aanpakken die je in het begin misschien moeilijk zullen lijken, maar die je achteraf veel voldoening zullen geven. Op die manier begin je opnieuw te geloven in je eigen mogelijkheden en ondervind je dat behandeling iets is waar je deugd aan kan hebben.

  • Relatie met je omgeving: Door druggebruik komt de relatie met je naaste omgeving vaak erg onder druk te staan. Er is heel wat wederzijds onbegrip en er zijn veel spanningen. Een opname kan een goede aanleiding vormen om deze relaties te herstellen. We vinden het ook belangrijk dat de familie/partner tijdens de opname de kans heeft om hun idee over de toekomst te laten horen.

Observatie en oriëntatie: In de loop van het programma proberen wij om een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op jouw situatie. We luisteren naar jouw verhaal en dat van je partner / familie, we nemen contact op met andere voorzieningen die al met jou samenwerkten, enz… Op basis hiervan zoeken we een gepast behandelingsadvies dat we aan jou zullen motiveren. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met je situatie buiten: woonst, werk, kinderen, enz.. In de keuzegesprekken zoeken we dan samen naar de meest geschikte vervolgbehandeling. Indien je ervoor kiest om dit op te volgen, dan kan je vanuit het Ontwenningsprogramma meteen aansluiten op dit vervolgprogramma.

METHODE

1. Groepsprogramma: het Ontwenningsprogramma is een groepsprogramma: je leeft er samen met andere bewoners in een leefgroep van maximum 12 mensen.  Deze groep is het belangrijkste element van onze werking. Als groep zijn jullie zelf verantwoordelijk voor de maaltijden en het onderhoud van het huis. Jullie organiseren zelf de sportactiviteiten en nemen een aantal verantwoordelijkheden binnen het programma zelfstandig op. Nieuwe bewoners krijgen een peter of meter toegewezen: dit is een oudere bewoner die hen wegwijs maakt in het programma en erover waakt dat nieuwelingen hun draai vinden in de groep.  

Dit samenleven in groep zal in jouw opname een belangrijke steun vormen. Iedereen maakt moeilijke momenten door tijdens zijn ontwenning, momenten waarop het allemaal teveel lijkt te worden en je het gevoel krijgt te willen opgeven. Op die momenten zal de groep jou helpen om door te zetten. Tegelijk brengt dit samenleven soms ook flink wat spanningen teweeg. Tijdens de groepsmomenten heb je de tijd en de ruimte om hierrond te werken. Je zoekt in groep uit hoe je samen verder kan. Op die momenten leer je veel over mekaar, maar vooral ook veel over jezelf. Vaak merk je dat je binnen het programma op dezelfde moeilijkheden botst als buiten. Daardoor geeft de opname jou de kans om nieuw gedrag en nieuwe attitudes aan te leren.

2. Stappenprogramma: Om de opname overzichtelijk te maken werken we met een stappenprogramma. Dat wil zeggen dat het verblijf is opgedeeld in drie grote stappen. Elke stap bestaat uit een aantal opdrachten (o.a. levensverhaal schrijven, groepsactiviteit organiseren, een bepaalde verantwoordelijkheid opnemen in de groep). Deze opdrachten worden telkens in groep besproken en geëvalueerd. Op die manier leer je stilstaan bij jezelf en luisteren naar de feedback van anderen. Halverwege het programma wordt er verwacht dat je een tussentijdse evaluatie van je verblijf maakt. Op basis van deze opdracht worden dan de keuzegesprekken gestart. Hierin zal je samen met een staflid nadenken over de toekomst en een eventueel vervolgprogramma. Het is binnen deze gesprekken dat wij ons behandelingsadvies geven.


3. Structuur: Het Ontwenningsprogramma is sterk gestructureerd. Er is een vaste dag- en weekstructuur die iedereen moet volgen. Er zijn ook duidelijke basisregels en heel wat huisregels. Ook de groep is ingedeeld volgens een bepaalde structuur (keukenploeg, huishoudploeg..). Deze structuur vraagt in het begin misschien wat aanpassing van jou, maar hij biedt ook veel houvast en duidelijkheid. Na verloop van tijd zal je merken dat deze structuur het samenleven in groep ten goede komt.

AANMELDING EN OPNAME

Aanmelding 

Wanneer je een opname op het Ontwenningsprogramma overweegt neem je best telefonisch contact met ons op. Je komt dan terecht op de intakewachtlijst. We zullen je dan vragen om regelmatig contact met ons op te nemen, tot we je een gesprek kunnen aanbieden. Wanneer we bij de aanmelding denken dat ADIC geen geschikte plaats voor jou is, trachten we je een zo goed mogelijk alternatief aan te bieden. 

Intake 

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper op jouw situatie in. Wanner je partner of familie meekomt krijgen ok zij de gelegenheid om hun verhaal te doen of ons vragen te stellen. Tevens krijg je heel wat uitleg over een opname op het Ontwenningsprogramma. Na het intakegesprek bekijken we of je in aanmerking komt voor een opname. In dat geval kom je op de opnamewachtlijst terecht. We vragen je opnieuw om geregeld contact met ons te houden tot o er een plaats vrij komt. Mocht er in tussentijd onverwacht een plaats vrijkomen, dan bellen wij je zelf op. Indien tijdens de intake zou blijken dat je toch niet in aanmerking komt voor een opname, dan proberen we je ook hier weer een mogelijk alternatief aan te bieden.    

Opname 

Bij de opname wordt je verzocht een aantal zaken zeker bij te hebben:
-       Je identiteitskaart
-       150 euro voorschot op de behandelingskosten
-       Indien mogelijk kleefbriefjes van de mutualiteit

CONTACT

OP 
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
T: 03 206 70 72
M: 0473 36 94 86
domien.dedecker@adicvzw.be