Ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders en hun kinderen

DOELGROEP

OP+ is een ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders en hun kinderen.

De "+" in de naam verwijst naar het feit dat een ouder samen met zijn of haar kinderen (tot een leeftijd van ongeveer 6 jaar) in het programma wordt opgenomen. Hoewel het vaak voorkomt dat beide ouders gebruiken, kan slechts één ouder in het OP+ terecht. We nemen met andere woorden geen koppels op. De andere ouder kan zich in dat geval natuurlijk wel aanmelden in een regulier ontwenningsprogramma.

OP+ richt zich tot drugverslaafde moeders én vaders die zelf (kunnen) instaan voor de zorg van hun kinderen.

Naast ontwenning is het ook de bedoeling om op korte termijn zicht te krijgen op de probleemsituatie waarin het gezin verkeert. Deze situatie trachten we te stabiliseren.

METHODE

De ouders nemen overdag deel aan een intensief en gestructureerd programma, terwijl de kinderen naar het kinderdagverblijf of de kleuterschool gaan. 

Het programma omvat ontwenning, screening en observatie en doorverwijzing. Daarnaast wordt er gewerkt aan de motivatie van de druggebruikende ouder en aan de ouder-kindrelatie.

Een eerste stap in dit proces is de verslaafde ouder begeleiden in het fysiek ontwennen. De ouder ervaart hoe het is om zonder drugs en alcohol te leven. 

Verder trachten we samen met de ouder de toestand van het gezin op medisch, psychisch, pedagogisch, sociaal en administratief gebied te verbeteren. De ouder leert tijdens de opname veel over zichzelf, zijn of haar kind(eren) en de impact van zijn of haar druggebruik op het gezin. Verder hechten we veel belang aan het verbeteren van de ouder-kindrelatie, de kwaliteit van de opvoeding en het welzijn van het kind. 

Bovendien streven we ernaar om de ouder en zijn of haar gezin te oriënteren naar en te motiveren voor een verdere, aangepaste therapeutische behandeling. Op die manier proberen we de ouder de kans te geven om te werken aan de onderliggende oorzaken van de drugverslaving. Herintegratie in de samenleving kan zo terug in de picture komen.

AANMELDING EN OPNAME

Een opname in OP+ duurt 8 à 10 weken.
Een opname wordt steeds voorafgegaan door een telefonische aanmelding en minimum twee intakegesprekken met de aangemelde ouder. 

GRATIS BEELDMATERIAAL

Voor wie werkt met gezinnen onder invloed.
De expertisegroep "Ouders onder invloed" waar OP+/ADIC deel van uitmaken, stelt beeldmateriaal ter beschikking.
Doel is om de veerkracht bij kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP) te vergroten.
Het materiaal is via deze weg te vinden: 
http://www.http//oudersonderinvloed.info/expertisegroep-ouders-onder-invloed/beeldmateriaal/

CONTACT

OP+ 
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
T: 03 206 70 76
M: 0473 36 82 37
iris.linsen@adicvzw.be


Met de permanente steun van Soroptimist.